Turgut İlaçları A.Ş. AR-GE Laboratuvarı’nın formülasyon geliştirme kısmında üretilen farmasötik ürünlerin analizleri, uluslararası farmakopelere uygun olarak veya kurum içi geliştirilen yöntemler ile gerçekleştirilmekte olup, tüm analitik metotlar ICH (International Conference on Harmonisation – Uluslararası Uyum Konferansı) ve Sağlık Bakanlığı ölçütlerine göre valide edilmektedir.

Turgut İlaçları A.Ş., pilot üretim serileri GMP (Good Manufacturing Practices – İyi Üretim Uygulamaları) belgesine sahip anlaşmalı firmalar tarafından yapılır. Hammadde, ambalaj malzemeleri, bitmiş ürünlerin fiziksel/kimyasal analizleri ile mikrobiyolojik testler, pilot serileri üreten fason firma tarafından gerçekleştirilip sertifikalandırılmaktadır.

Turgut İlaçları A.Ş. AR-GE Laboratuvarı’nda, veri kayıtlarını tutmak ve izlenebilirliği temin etmek amacıyla bilişim teknolojilerindeki en yeni gelişmelerden etkin olarak yararlanılmaktadır.