Biyoetik ilkeler bütünümüz, tüm faaliyetlerimize yön veren biyoetik normlara uygun davranış kalıplarımızın sınırlarını belirler. Bu kapsamda Turgut İlaç olarak;

– Tüm faaliyetlerimizde biyoetik alanındaki ulusal ve uluslararası yönetmeliklere uygun hareket ederiz,

– Biyoteknolojik ürünlerimizin araştırma, geliştirme ve üretim süreçlerinde doğaya, insana ve hayvanlara saygı ile hareket ederiz,

– İnsan ve hayvan hücrelerinin temininde, gen ve kök hücre çalışmalarında evrensel biyoetik normlara tam uyumu benimseriz,

– Araştırma, insan ve hayvan deneyleri ve çevresel konularda biyoetik normlara uyum konusunda bizlere yol gösterecek kurum ve otoritelerle işbirliği yaparız,

– İlişkide bulunduğumuz tüm paydaşlarımız ve iş ortaklarımızın da biyoetik konusunda aynı hassasiyete sahip olmasına özen gösteririz,

– Yenilenen, gelişen evrensel biyoetik normlara uyum sağlamaları için çalışanlarımızı, paydaşlarımızı, ortaklarımızı bilgilendirmeye ve gerektiğinde eğitimlerle onları desteklemeye çalışırız,

– Sadece şirketimiz için değil, içinde bulunduğumuz toplumun da biyoetik normlar hakkında bilinçlenmesi adına faaliyetlerde bulunur, mevcut çalışmalara destek veririz.