Turgut İlaçları A.Ş.’nin halihazırda kurulu olan AR-GE Laboratuvarı, Türkiye’nin, jenerik ürünler geliştirmek üzere Sağlık Bakanlığı’ndan onay almış, araştırma-geliştirme ruhsatına sahip ilk AR-GE laboratuvarı olma özelliğini taşımaktadır. Kuruluş çalışmalarına 2005 yılında başlanan ve 2008 yılından bu yana faaliyette olan AR-GE laboratuvarında özellikle tablet, kapsül ve saşe olmak üzere pek çok farklı dozaj formundaki ürünler için, hammadde aşamasından başlayıp, ruhsat alım aşamasına gelinceye kadar olan süreçte geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir.

Analitik geliştirme, formülasyon geliştirme, kalite güvence ve ruhsatlandırma birimlerini bünyesinde barındıran AR-GE laboratuvarında, farklı disiplinlerden gelen deneyimli bir kadro ile Avrupa Birliği’nce kabul görmüş CTD (Common Technical Document – Ortak Teknik Doküman) biçimine uygun bir şekilde ilaç ruhsat dosyaları hazırlanmaktadır.

En son ve yenilikçi teknolojilerden hareketle, hammaddeden başlayarak formülasyon ve analitik metot geliştirme çalışmaları, analitik metot validasyonları, stabilite çalışmaları, laboratuvar ölçekli üretimler ve ruhsatlandırma işlemleri giderek daha da büyüyen bir kalite, hacim ve yoğunlukta sürdürülmektedir. Kendi bünyemizde yürüttüğümüz bu çalışmaların dışında, klinik çalışmalar ve pilot/ticari ölçekli üretim çalışmaları içinse dışarıdan hizmet alınmaktadır.