Alanında uzman kuruluşlarla işbirliği içerisinde biyobenzer ürünlerin geliştirme çalışmalarına başlanmıştır.

Çalışmalar kapsamında; GMP biyoteknoloji üretim tesisi kurulumu, global ortaklıklar, proses geliştirme ve akademik işbirlikleri yer almaktadır.

   Gebze organize sanayiinde üretim tesisi kurulum çalışmalarına başlanmıştır.

   2015 yılında, Turgut İlaç A.Ş. ve Merck, dünya standardında bir biyoteknoloji altyapısının kurulması ve yüksek kaliteli biyobenzer ürünler geliştirilmesi için geniş kapsamlı bir stratejik ortaklık başlatmıştır.

   Ayrıca, yine 2015 yılında Turgut İlaçları A.Ş. ve Acıbadem Üniversitesi biyoteknoloji alanında biyobenzer ilaç geliştirmek üzere Üniversite-Sanayi işbirliği anlaşması imzalamışlardır.