Turgut İlaçları A.Ş. AR-GE Laboratuvarı’nda ürün geliştirme süreci; literatür – patent tarama ve malzeme temini, ön formülasyon çalışmaları ve laboratuvar boyutunda üretim aşamalarını içermektedir. Yeni bir jenerik formül geliştirmek için gereken her türlü işlemle birlikte, validasyon ve stabilite çalışmaları da bu laboratuvarda yürütülmektedir.

Pilot üretim aşamasında GMP (Good Manufacturing Practices – İyi Üretim Uygulamaları) sertifikasını haiz fason üreticiler ile; BE çalışmaları aşamasında ise GCP (Good Clinical Practices – İyi Klinik Uygulamaları) ve GLP (Good Laboratory Practices – İyi Laboratuvar Uygulamaları) sertifikalarını haiz CRO’lar (Contract Research Organization – Sözleşmeli Araştırma Kuruluşları) ile çalışılmaktadır.